Reference

slider slider slider

1. Komerční objekt  Nám Míru 42, Svitavy

2. Skladovací prostory  firmy PARPRO Svitavy   dnes  prostory ELFETEX s.r.o.

3.  Kompletní dodávka  hromosvod  KAUFLAND  Svitavy  - subdodávka firmy  Kajima Europe B.V.

4. Výrobní  hala  Opatov  v Čechách  f. PROLAK s.r.o.

5. Kancelářské a skladové prostory MACHALA   SE  Svitavy

6. Přestavba školy na bytový dům 12 b,j, Svitavy – Lány   investror  Reality Mouřenín s.r.o.

7. Kavárna  Rošambo a kanceláře Exekutirského úřadu  nám. Míru Svitavy

8. Přestavba bývalé OVS  na bytový dům  12bj a přístavby  bytového domu 8 b.j. , Svitavy ul. 5. května   - investor Reality Mouřenín s.r.o.

9. Veřejné osvětlení   Svitavy  - Wolkerova alej  , chodník  Vítězná  - B. Němcové investor  Město Svitavy

10.  Přestavba Internát NEM SY na bytový dům  44 b.j. kompletní rekonstrukce   - investor Reality Mouřenín s.r.o.

11. Přestavba hotelu Slavie  nám. Svitavy  na  komerční prostrory  a b.j.

12. Rekonstrukce původního objektu  f. EPROMOS   na komerční a bytové jednotky . Svitavy ul. Purkyňova   - investor RK Mouřenín s.r.o.

13. Rekonstrukce  objektu živožišné výroby  a dostavba  výrobní montované  haly Pomezí ( Polička )  na výrobní  závod  - truhlářské výroby

       f.      Kalášek

14. Rekonstrukce skladového objektu  na výrobní  prostory kovovýroby f. KOVO JOCH  Svitavy.

15. Komunitní kompostárna Svitavy   -  investor  Město Svitavy

16. Základní škola Felberova Svitavy  - datové rozvody  kamerový a přístupový system.

17. Rekonstrukce stoupacích a přívodních vedení , elektroinstalace společných prostor bytového domu  Kijevská 11ABC, Svitavy

18. Rekonstrukce stoupacích a přívodních vedení  elektroinstalace   bytový domu M. Majerové 1,3,5, - M. Majerové 7,9,11 Svitavy