Provádíme  revize  v prostředí bez nebezpečí výbuchu do 1000V.

Elektroinstalací.

Hromosvodů.

Pracovních stroju.

Spotřebičů dle ČSN 33 16 00.